06-21704016 info@digiwijz.nl

Home >> Wij zijn wij

Wie zijn wij

Hallo! Wij zijn Lonneke van Dijk, Janine van Loenen en Nicole Schilders.

In 2019 hebben wij ons diploma ‘Expertcoach Mediaopvoeding’ in ontvangst mogen nemen. Omdat we daarnaast ook een zorg, welzijn, bibliotheek en onderwijs achtergrond hebben, is het idee ontstaan deel te nemen aan een wedstrijd van Netwerk Mediawijsheid voor het ontwikkelen van een product ten behoeve van de mediawijsheid.

Lonneke van Dijk:

Ik ben opgeleid tot HBO Pedagoog en Expertcoach Mediaopvoeding. 8 jaar lang was ik persoonlijk begeleider op een orthopedagogisch behandelcentrum voor LVB jongeren. Sinds december 2019 werk ik als jeugdbeschermer bij Jeugdbescherming Gelderland.

Daarnaast ben ik ZZP-er voor mijn eigen “Uniek Pedagogisch coaching” waar ik bezig ben met mijn expertise in mediaopvoeding!

info@uniekpedagogiek.nl

Janine van Loenen

Sinds 2008 werk ik als adviseur inclusie en trainer binnen MEE IJsseloevers. MEE maakt meedoen mogelijk voor alle mensen die hierin door hun kwetsbaarheid of beperking worden belemmerd. Voor vragen op alle leefgebieden. In mijn werk zag ik dat de kloof tussen mensen die optimaal gebruik maken van media en tussen hen die dat niet doen steeds groter wordt.

Om die reden ben ik in 2018 begonnen aan de opleiding “Expertcoach media opvoeding’ aan Windesheim in Zwolle. Na het behalen van mijn diploma ben ik tevens als zelfstandig mediacoach begonnen onder de naam DigiWijz.

janine@digiwijz.nl

Nicole Schilders:

Ik ben werkzaam als mediacoach bij De Bibliotheek Eindhoven. Ik coach en stimuleer leerkrachten, pedagogisch medewerkers, ouders en kinderen van 0 – 12 jaar om aan de slag te gaan met digitale geletterdheid en leesplezier.

Na de Pabo heb ik eerst 10 jaar zelf voor de klas gestaan. Ik heb met heel veel plezier de opleiding ‘expertcoach mediaopvoeding’ afgerond en vind het ontzettend leuk om binnen mijn werk als mediacoach de focus ook op mediaopvoeding te leggen. 

nicoleschilders@gmail.com.