06-21704016 janine@digiwijz.nl

Digiwijz biedt maatwerk!

maatwerk voor professionals die met kinderen en jongeren werken,
maar ook voor de kinderen en jongeren zelf én hun ouders of verzorgers.

MAATWERK MEDIAWIJSHEID

DigiWijz biedt maatwerk voor professionals die met kinderen en jongeren werken, maar ook voor de kinderen en jongeren zelf én hun ouders of verzorgers. DigiWijz verzorgt deskundigheidsbevordering, workshops, lezingen gastlessen en trainingen op maat over sociale media, mediawijsheid, mediaopvoeding en digitalisering.

Gastlessen

Voor bovenbouw PO, het VO en het MBO verzorgt DigiWijz gastlessen over social mediawijsheid.

Ouderavond

Interactieve ouderavond op maat, DigiWijz stemt de inhoud af op wat er bij u op school of in uw organisatie speelt.

Training

Hebben u en uw team meer kennis nodig op het gebied van digitale geletterdheid? DigiWijz verzorgt in company trainingen waarna u weer helemaal op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen.

Mediawijsheid

Zou u digitale geletterdheid en/of mediawijsheid een plek willen geven binnen uw organisatie, maar weet u niet goed hoe? DigiWijz begeleidt u om tot een kader te komen waarmee u en uw team verder kunnen.