06-21704016 janine@digiwijz.nl

Over mij

DigiWijz is de naam waarmee ik, Janine van Loenen,
werk als zelfstandig expertcoach mediaopvoeding.

Home >> Over mij

Over mij

JanineDe samenleving vraagt van iedereen dat je mediawijs bent. Daar waar media een belangrijke positie inneemt in je dagelijks leven, is het zaak dat mensen de kennis en vaardigheden hebben om zich gemakkelijk en betekenisvol in die omgeving te kunnen bewegen, of daarin voldoende ondersteund worden.

DigiWijz is de naam waarmee ik, Janine van Loenen, werk als zelfstandig expertcoach mediaopvoeding.

Als expertcoach mediawijsheid volg ik ontwikkelingen rondom digitalisering op de voet: wat betekenen die ontwikkelingen voor jongeren, ouders, scholen en organisaties die te maken hebben met dit thema? ‘Bijblijven’ doe ik het liefst door zelf in gesprek te blijven met kinderen en jongeren over wat zij online meemaken. Mijn belangrijkste missie is om opvoeders en kinderen met elkaar te verbinden. Zij kunnen van elkaar leren en ontdekken hoe ze op een gezonde manier (digitale) media kunnen inzetten voor hun eigen ontwikkeling en die van anderen.

Daarnaast werk ik sinds 2008 als adviseur inclusie en trainer binnen MEE Samen. In mijn werk zag ik dat de kloof tussen mensen die optimaal gebruik maken van media en tussen hen die dat niet doen steeds groter wordt.

Om die reden ben ik in 2018 begonnen aan de opleiding “Expertcoach media opvoeding’ aan Windesheim in Zwolle.

Zie ook Eerste Expertcoaches Mediaopvoeding afgestudeerd in Windesheim: Uniek in Nederland. Klik hier voor het artikel.

In een wereld waar kennis en informatie van wezenlijk belang zijn – om jezelf te kunnen redden en maatschappelijk te kunnen participeren heb ik hierin als expertcoach en digiwijsheid dus een verantwoordelijkheid. Voor jongeren is de online wereld geen afzonderlijke wereld. Jongeren van nu groeien op met internet en weten niet beter.

Als expertcoach mediawijsheid volg ik ontwikkelingen rondom digitalisering op de voet: wat betekenen die ontwikkelingen voor jongeren, ouders, scholen en organisaties die te maken hebben met dit thema? ‘Bijblijven’ doe ik het liefst door zelf in gesprek te blijven met kinderen en jongeren over wat zij online meemaken. Mijn belangrijkste missie is om opvoeders en kinderen met elkaar te verbinden. Zij kunnen van elkaar leren en ontdekken hoe ze op een gezonde manier (digitale) media kunnen inzetten voor hun eigen ontwikkeling en die van anderen